Giỏ hàng

BẰNG SÁNG CHẾ VÀ BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Thang Xtend+Climb® đã được trao 47 bằng sáng chế. Xtend+Climb® là đơn vị dẫn đầu trên thế giới đem đến những đột phá trong lĩnh vực thang leo và cũng là nhà sản xuất thang rút lớn nhất thế giới.

BẰNG SÁNG CHẾ

Core Distribution sở hữu những bằng sáng chế của Mỹ như: 6,708,800, 6,883,645, 7,048,094, D624,200, D593,685, 8,015,968; những bằng sáng chế quốc tế:  ZL200610136032X, ZL2006201493651, HK1119751, ZL2008201371795, 1448865, 2003256951, 2497210, 603110630, 260232, CN2571986Y, 001679838 0001-00, 1971747, 2633352, 6020060152345, và còn rất nhiều bằng sáng chế khác đang được duyệt ở Mỹ cũng như các quốc gia khác.

BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU

ACTIVE ORGANIZATION SYSTEM, COLOR WHEELS, PERFECT SENSE, SWEET TABLE, TRUE TELE TECH & Design (1), UP UP, X & Design (mũi tên) (1), XCUSE BOX, XTEND & CLIMB, XTEND+CLIMB & Design (1) đều được đăng ký thuộc bản quyền của Core Distribution ở Mỹ và một số nước khác trên thế giới.